Veelgestelde vragen

Wanneer kom je in aanmerking voor accreditatiepunten BSC?

Na het doorlopen van de basisscholing cervixscreening ontvang je een certificaat. Doktersassistenten die zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Kabiz, ontvangen accreditatiepunten. Hierbij ontvang je voor de basisscholing cervixscreening: 9 punten.

Voor het uitreiken van het certificaat en het toekennen van de accreditatiepunten moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
  • Volledig doorlopen e-learning en toets met een voldoende afgesloten;
  • Aanwezigheid bij beide workshops;
  • Uitvoeren praktijkopdracht;
  • Aanmelding bij de screeningsorganisatie.