Veelgestelde vragen

Wanneer kom je in aanmerking voor accreditatiepunten VSC?

Na het volgen van de workshop(s) vervolgscholing cervixscreening ontvang je een certificaat. Doktersassistenten die zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Kabiz, ontvangen accreditatiepunten. Hierbij ontvang je per workshop één punt.

Voor het uitreiken van het certificaat en het toekennen van de accreditatiepunten moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
  • Volledig doorlopen e-learning;
  • Aanwezigheid bij workshop.